Imprezy miejskie

5 1 7 4 6

O Konkursie

Tarnogórski Konkurs Poetycki im. ks. Jana Twardowskiego pod patronatem  Burmistrza Miasta

 

        Pomysłodawczynią, wspólorganizatorką i sekretarzem Konkursu jest Stanisława Szymczyk, nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Artystyczno- Projektowych w Tarnowskich Górach. Pozostałymi organizatorami są: Biuro Kultury Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach oraz Pałac w Rybnej.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (kategoria A), uczniów klas gimnazjalnych (B), młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (C) oraz młodzieży do 25 roku życia, studiującej lub pracującej.

Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie trzech utworów poetyckich (dotąd nigdzie nie publikowanych) w formie maszynopisu, każdego w pięciu egzemplarzach – na oddzielnych kartkach. Wszystkie teksty należy opatrzyć godłem wybranym przez autora. Osobno w zaklejonej kopercie powinny się znaleźć dane osobowe twórcy. Koperty te otwierane są dopiero po przyznaniu nagród przez jury. Prace należy przysyłać na adres Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach. Termin nadsyłania prac na Konkurs upływa w pierwszym tygodniu maja. Nadesłane prace są segregowane przez sekretarza Konkursu – p. Szymczyk, następnie dzielone, opisywane i przekazywane jurorom do oceny. Każdy z nich ma dwa tygodnie na przeczytanie otrzymanych tekstów i wytypowanie tych, które ich zdaniem należałoby nagrodzić lub wyróżnić. Pod koniec maja odbywają się obrady jury, w czasie których przyznawane są nagrody. Warto tu dodać, iż jurorzy to osoby będące autorytetami w swoich środowiskach, profesjonalnie zajmujące się literaturą. Są nimi:

    

 

Krystian Krzemiński – tarnogórski poeta, członek Związku Literatów Polskich,

dr Henryka Andrzejczak – wicedyrektor i wykładowca z Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu,

prof. dr hab. Jerzy Paszek – filolog, profesor Uniwersytetu Śląskiego,- przewodniczący jury

ks. Piotr Faliński – poeta.

Przez długi czas w jury zasiadał, nieżyjący już niestety, śląski literat, Honorowy Obywatel Tarnowskich Gór – Bolesław Lubosz, jak również Maria Pańczyk – Pozdziej, której nawał obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Wicemarszałka Senatu RP  nie pozwalają na aktywną pracę w komisji oceniającej zgłoszone prace.

Nagrody są wręczane w każdej kategorii. Obok głównych nagród Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry, są również nagrody ks. Biskupa Gliwickiego, a także liczne nagrody specjalne, ufundowane prze różnych darczyńców. Ponadto jedną z form nagród jest  tomik wierszy nagrodzonych i wyróżnionych. Tytuły tych zbiorków zostały zaczerpnięte z utworów patrona Konkursu – ks. Twardowskiego. Do tej pory ukazały się:

                         1994 śpieszmy się kochać ludzi …

                         1995 A szczęście jak skrzypce

                         1996 ... jeszcze trwa Twój uśmiech niedokończony

                         1997 wszystko, co nieważne najważniejsze

                         1998 Dziękuję Ci, że nie jest wszystko tylko białe albo czarne

                         1999 Czy nie dziwi Cię Mądra Niedoskonałość

                         2000 Ocalić wzruszenie

                         2001 Łzy się śmieją, kiedy są za duże

                         2002 Między mądrością i zabawą

                         2003 Nieobecni są najbliżej

  2004 Nieszczęście to szczęście

  2005 Słowo, które jest milczeniem

                         2006 smutna strona piękna

                         2007 naucz się dziwić

                         2008 tylko słyszę sercem

                         2009 prawdę przynosi deszcz

                         2010 szczęście nieszczęśliwe

                         2011 Koziołka fiknąłem z obłoków

                         2012 Bóg wynalazł humor by ocalić czułość

                        2013 a w świecie stale uśmiech niewidzialny

                        2014 Czujemy niewidzialne ręce

                        2015 Malutkie szczęścia, miłości niespełnione

 

Pierwszy Konkurs został zorganizowany w maju 1994 roku – z roku na rok zatacza coraz szersze kręgi, nabierając rozgłosu i uznania – na dobrą sprawę już od drugiej edycji jest konkursem ogólnopolskim. W dużej mierze jest to zasługa patrona Konkursu – ks. Jana Twardowskiego, którego poezja od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem czytelników w całym kraju. Jego książki osiągają najwyższe nakłady w Polsce – czytają Go wszyscy – dorośli i dzieci, wierzący i niewierzący.

Już na pierwszy Konkurs napłynęły prace blisko 30 autorów, nie tylko z Tarnowskich Gór. Z roku na rok Konkurs rozrastał się – na drugi swoje prace nadesłało 65 autorów, w trzeciej jurorzy oceniali prace 97 młodych twórców, w czwartej 116, w piątej 132, w szóstej przyszło im się zmierzyć z wierszami 111 autorów, w siódmej 108, w ósmej 90, zaś na dziewiątą już edycję wpłynęły prace 190 (!!!) młodych twórców, w  roku 2003 – 351. W następnych latach  ilość prac utrzymuje się na poziomie ok. 250. Konkurs ugruntował swą pozycję. Świadczy o tym chociażby to, iż wiersze napływają z całej Polski, z wszystkich województw. Pojawiły się także prace z Niemiec. I choć to nie ilość nadsyłanych prac, ani też miejsca ich wysłania są tu najważniejsze, Organizatorów cieszy fakt tak powszechnego zainteresowania konkursem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne warte uwagi imprezy odbywające się w tym roku

inne imprezy

Tarnogórski Konkurs Poetycki im. ks. Jana Twardowskiego został w roku 2018 zawieszony

 

Tarnowskie Góry

Urząd Miasta
Tarnowskie Góry

projekt i wykonanie:
Agencja reklamowa zpomyslami.pl